A tots ens sonen dites com “La unió fa la força” o “Fuenteovejuna todos a una”. Aquestes frases conegudes popularment il•lustren el que anomenam E Q U I P .

Un equip és un grup de persones que s’uneixen per a aconseguir el mateix objectiu.

avantatges de treballar en equip

Un equip pot ser:

– una família
– una empresa
– un grup de qualsevol esport
– un poble o ciutat
– una societat…

Els bons equips són els que:

1. Quan surten les coses bé diuen: “Ho hem aconseguit entre TOTS.”
2. Quan surten les coses malament diuen: “TOTS en som responsables, ho vàrem fer JUNTS.”

Utilitzen un mètode de treball que permet SUMAR les habilitats i les capacitats de cadascun dels seu membres en benefici de l’objectiu, perquè estan convençuts que és la millor manera d’aconseguir-lo.

Un grup es torna equip a través de la col•laboració dels seus integrants.

http://www.youtube.com/watch?v=XIM4mScu3v8

Tots els membres de l’equip decideixen voluntàriament oferir part de la seva llibertat, el seu esforç i la seva energia a un objectiu màxim: treballar en equip.

El valor afegit i la riquesa radiquen en la diversitat del que cada membre de l’equip aporta i la comunicació que utilitzen.

Quins són els beneficis del treball en equip, els avantatges de fer pinya?.

Són infinits:

1. S’aconsegueixen més coses amb menys temps i esforç.
2. S’aprèn mes.
3. Es disposa de més informació treballant en equip que de forma separada o individual.
4. Les persones es cansen menys.
5. Es respira un clima més agradable.
6. S’aconsegueixen millors resultats.
7. Les persones que es sentin membres d’un grup estan més motivades cap al a feina.
8. La diversitat d’ opinions: el treball en grup permet distints punts de vista a l’hora de prendre una decisió.
9. Les decisions que es prenen amb la participació de tot l’equip tenen major acceptació que si les pren una sola.

Així que: “Seamos Gansos”.

Apunta’t al butlletí d’Autoestima i Salut Emocional

Rebràs mensualment notícies d'autoestima, emocions, sentiments, habilitats socials i benestar emocional.