Des de fa anys vivim una autèntica revolució tecnològica. Cada vegada estam més connectats, enxarxats i comunicats a través dels nostres dispositius mòbils, ordinadors, tauletes gràfiques…

 

hacker

 

Internet i tot el món tecnològic ens ofereixen grans avantatges d’accessibilitat, informació, educació, oci… però l’altra cara de la moneda és que les tecnologies, que haurien de ser enteses com a eines a la nostra disposició i que nosaltres utilitzam com i quan volem, al final acaben convertint-nos en els seus esclaus i si no pensau en la frase que segur que més d’una vegada heu sentit: “Per què tens mòbil si quan et crid mai et trob!”.

 

Però més enllà de saber posar límits al seu ús hi ha una qüestió encara més important: som conscients de tots els perills als quals ens exposam quan utilitzam les TIC (tecnologies de la informació i comunicació)?

 

La veritat és que aquest tema dóna molt per xerrar i reflexionar…

ladron

La xarxa ens obre un gran ventall d’oportunitats però hem de conscienciar-nos que dins la gran Ciutat Digital,

tal com passa a la vida real,  també hi ha perills dels quals hem d’aprendre a protegir-nos.

 

 Coses a tenir en compte:

 

  1. Cuidar la nostra privacitat: les xarxes socials recullen molta informació que pot ser vista i utilitzada (no sempre de manera positiva) per persones que ni tan sols coneixem si no anam alerta. Per això és important cuidar la configuració dels nostres perfils a les xarxes, les fotos que penjam, l’acceptació d’amistats, els estats que publicam…

 

  1. Ús responsable de les imatges, àudios i vídeos: a part de les pròpies imatges, cal recordar que si feim una foto o es grava un vídeo d’algú no tenim dret a distribuir aquest contingut. Que la persona ens hagi donat permís per a prendre o gravar les imatges no significa que es pugui reenviar a altres persones o fer-ne difusió.

 

  1. Respecte de l’ús de la webcam: usar-la únicament amb interlocutors de màxima confiança i no fer a davant seu res que no es faria en públic, tenir present sempre la informació de context que la càmera pot estar transmetent (pot donar informació d’on vivim, de la nostra ubicació en aquell moment…), girar la càmera cap a un angle mort quan no s’estigui usant perquè d’aquesta manera evitam que, per un descuit o una activació remota, pugui emetre imatges inadequades. Si ve integrada al dispositiu d’un ordinador portàtil, per exemple, basta tapar-la amb cinta adhesiva, gomet o similar.

ARVE Error: src mismatch
provider:    youtube
url: https://www.youtube.com/watch?v=FLKR5aq3Zbw&list=PL322482C2E02D20F9

src: https://www.youtube-nocookie.com/embed/FLKR5aq3Zbw?list=PL322482C2E02D20F9
src gen: https://www.youtube-nocookie.com/embed/FLKR5aq3Zbw

 

4- Claus del correu electrònic, perfils…: és aconsellable que per al registre a diferents plataformes, programes, jocs… s’utilitzin adreces de correu electrònic que no continguin cap dada personal com l’edat, els llinatges…, que les claus combinin números, lletres i caràcters especials (@, +, &,…) o en el seu cas frases (per exemple: vullmenjar100%sa), que les anem renovant periòdicament i no les tinguem apuntades a llocs visibles per a d’altres persones, que no utilitzem la mateixa contrasenya per a diferents usos (comptes bancaris, xarxes, correu…)…

contraseña

 

5- Alerta amb la geolocalització que informa de la nostra ubicació en temps real. Tot i que s’ha utilitzat a molts negocis com una forma de publicitat per a atreure nous clients, és important que a nivell particular eliminem aquesta opció dels nostres dispositius i aplicacions mòbils ja que ens pot posar en risc facilitar molta informació personal, de la nostra privacitat i dels llocs on ens trobam en temps real.

 


Bé, aquests són alguns dels consells que podem apuntar.

Ben segur que n’hi ha molts més, així que si voleu podeu compartir-los amb nosaltres.

Apunta’t al butlletí d’Autoestima i Salut Emocional

Rebràs mensualment notícies d'autoestima, emocions, sentiments, habilitats socials i benestar emocional.