Amb un peu posat ja quasi en el final de curs començam l’època d’entrega de treballs acadèmics.

Avui, volem apropar-te algunes recomanacions per tal d’aconseguir els millors resultats i no morir en l’intent:

1. Defineix bé el tema del treball: Si no partim d’una idea clara, ens costarà aconseguir desenvolupar un fil conductor que doni coherència  a tot allò que s’exposi. Pensa que hi ha temes que són molt amplis i necessitam concretar quins són els eixos centrals que volem que hi apareguin.

2. Si tens l’opció de triar tema, intenta escollir-ne un que et motivi i et resulti atractiu. Intenta ser original però realista en la teva elecció.

3. Elabora un guió o esquema de l’estructura del treball: Quins apartats i subapartats ha de tenir, quins punts han de formar-ne part, quines són les idees principals que han d’aparèixer a cada bloc de continguts… Això també t’ajudarà a organitzar el temps que hi dedicaràs. I per a acabar aquest punt, una recomanació més: sempre que tenguis una nova idea, apunta-la, després ja valoraràs on i com la introdueixes dins el text.

4. Saps de quina extensió i espai disposes? Si no tens límits, pots incloure tot allò que creguis oportú en relació amb la temàtica que estàs desenvolupant, com annexos, altres informacions d’interès, infografies, imatges… Si tens establert un nombre màxim de paraules o pàgines, organitza bé la informació principal i tracta de sintetitzar i resumir les idees.

5. Tens clar quin tipus de treball et demanen, com s’avaluarà i a qui va dirigit? Partir del coneixement d’aquests elements t’ajudarà a orientar els continguts, el llenguatge que empraràs… Si a més et faciliten una rúbrica d’avaluació, tindràs moltes pistes de quins aspectes, a més dels teòrics, has de cuidar.

6. Posa-t’hi amb temps. Un treball ben fet requereix una dedicació i esforç important. Planifica quins dies, hores i espais hi destinaràs (pauses incloses) i molt important: dona cabuda als imprevists. Millor que al final et sobri temps que no que te’n falti. I si fas un treball en grup, pensa que a més us heu de coordinar, reunir, distribuir tasques (naturalment, adquirint un compromís en el seu compliment dins els terminis establerts), anar fent seguiments i revisions per a evitar oblits o duplicitats en les aportacions… i això també implica un temps extra de feina.

7. Inclou aportacions personals, bé sigui en forma de conclusions, resums o aclariments dels continguts més teòrics. No ha de ser únicament un “copia i aferra” d’informacions diverses, també hi ha d’haver una part d’argumentacions pròpies on puguis demostrar la teva capacitat d’anàlisi, de relacionar conceptes i idees, de pensament crític… I molt important: no oblidis citar l’autoria de tota la informació i documentació que puguis recollir i compartir en el teu treball.

8. Utilitza fonts fiables i informació veraç i contrastada. Hi ha multitud de cercadors acadèmics i bibliogràfics, repositoris de documents, revistes i publicacions científiques…  que et poden servir de suport per a fer treballs. Internet és una biblioteca virtual impressionant però no oblidis que també pots anar a les biblioteques de tota la vida a cercar llibres i altres materials. Utilitza diferents recursos per a raonar i fonamentar les teves idees i propostes, és una manera de donar credibilitat i rigorositat al treball que estàs fent.

9. Revisa abans d’entregar: El més recomanable és que abans de donar per finalitzat el teu treball tenguis temps per a poder llegir-lo i rellegir-lo un parell de vegades (en bon mallorquí) amb una mirada crítica per tal de poder corregir possibles errors gramaticals, acabar de perfeccionar la redacció d’alguna idea que no acabis de veure clara, introduir alguna conclusió de darrera hora… És vera que sabem que tot és millorable i sempre pots estar fent petits “retocs”, però intenta entregar una feina curiosa amb el convenciment que has donat el millor de tu.

10. Cuida la presentació del treball: no només pel que fa a aspectes formals (lletra, paràgrafs, paginat, coherència ortogràfica i lingüística…) sinó també en l’enquadernació, portada, contraportada…

Esperam que aquests consells et puguin resultar d’ajuda.

Ara ja només ens queda desitjar-te sort i molts d’ànims!!! Això ja està fet!

Apunta’t al butlletí d’Autoestima i Salut Emocional

Rebràs mensualment notícies d'autoestima, emocions, sentiments, habilitats socials i benestar emocional.