Hi ha molts factors que influeixen a l’hora de generar canvis però, t’has demanat alguna vegada per què hi ha persones a qui els costa tant abandonar hàbits, comportaments o costums que fins i tot els poden estar perjudicant?

La resistència a sortir de la zona de confort, la por d’afrontar allò que ens resulta desconegut, la inseguretat, la falta d’autoconcepte i autoestima, un entorn que no confiï en nosaltres o que no ens motivi per al canvi, o fins i tot la falta de consciència de no necessitar modificar res (la idea aquella de “així com estan les coses, ja me va bé”), són alguns dels motius que dificulten els canvis.

La primera idea de totes és que els canvis són processos i que, per tant, impliquen una sèrie de fases. Algunes vegades, aquestes fases poden ser més llargues o més curtes, depenent de la situació, de la naturalesa del comportament a modificar, de la motivació per al canvi…

Així, avui volem presentar-te el que s’anomena “roda del canvi” per a entendre una mica millor aquest procés que a vegades pot resultar molt complicat perquè implica, a més de voluntat, constància, compromís i esforç, també altres elements essencials com són: la consciència del problema i la necessitat o motivació pel canvi.

Prochaska i Di Clemente (1982)

Descripció de les etapes

  • Precontemplació: La persona encara no considera ni s’ha plantejat que tengui un problema o que necessiti introduir un canvi en la seva vida.
  • Contemplació: La persona considera i rebutja el canvi a la vegada, sent ambivalència i encara que en aquesta fase ja és conscient del problema, la balança dels motius per a canviar i els motius per a continuar igual està molt equilibrada.
  • Preparació: També anomenada etapa de “determinació”. La persona està motivada cap al canvi i és conscient de les implicacions que suposa posar-se en “acció” (que és la següent etapa).
  • Acció: La persona s’implica en accions que la conduiran al canvi, de manera que l’objectiu principal és ara canviar el problema que es vol resoldre.
  • Manteniment: S’intenta mantenir en el temps el canvi aconseguit en l’etapa d’“acció” i prevenir recaigudes.
  • Recaiguda: La persona torna a realitzar el comportament que havia canviat o estava en procés de canviar. Cal esmentar que el model de la “roda del canvi” entén les recaigudes com un esdeveniment normal en el procés i que serveixen per a adonar-se del camí recorregut i de tot allò que s’ha canviat fins aquell moment, tot amb la finalitat de motivar la persona perquè segueixi endavant amb el seu procés de canvi i corregeixi aquells factors, elements o condicionants que l’han duit a la recaiguda.
  • Remissió estable: Arribar a aquest punt significa que s’aconsegueixen i es mantenen els objectius i canvis marcats durant molt de temps, la qual cosa també sol generar i implicar altres modificacions en diferents àmbits de la vida de la persona. És possible que a vegades es tenguin records de la “vida anterior” però ajuda molt prendre consciència del camí recorregut i les compensacions que suposa actualment.

Finalment, cal comentar que a vegades es fa necessari un acompanyament professional en el procés del canvi (pensau p. ex. en casos d’addiccions on l’ajuda terapèutica forma part del procés terapèutic). En aquests casos, és important avaluar i identificar en quina part de la roda del canvi es troba la persona per tal d’emprar les estratègies terapèutiques més adequades per a cada moment i d’aquesta manera evitar resistències.

Apunta’t al butlletí d’Autoestima i Salut Emocional

Rebràs mensualment notícies d'autoestima, emocions, sentiments, habilitats socials i benestar emocional.