Els conflictes formen part de la naturalesa de les relacions humanes.

Aprendre a identificar les reaccions que es produeixen en aquestes situacions ens pot ajudar a controlar millor les nostres emocions i les dels altres; per tant, també contribueix a gestionar d’una manera més funcional i efectiva els conflictes.

Així, avui volem presentar-vos la corba de l’hostilitat, que ens permetrà entendre com funcionam quan sentim ira.

Bárbara Allaire i Robert McNeill (1994)

Fases de la corba de l’ira

– Fase racional: la majoria de les persones hi mantenen un nivell emocional adequat per a raonar i discutir sobre qualsevol problema.

Fase de disparada (fase emocional): s’hi disparen les emocions de la persona, que pot arribar fins i tot a ser grollera, hostil i a estar fora de si mateixa. No és un moment adequat per a raonar; el més recomanable és escoltar.

– Fase d’alentiment: si no hi ha provocacions posteriors, la fase anterior es va diluint a poc a poc i l’estat emocional d’ira i hostilitat va minvant en intensitat.

– Fase d’afrontament: s’hi pot començar a dialogar i raonar, encara que hom ha d’anar alerta amb què es dirà i de quina manera per a no tornar a fases anteriors. Empatitzar i reconèixer sense jutjar l’estat emocional pot contribuir que l’emoció d’ira vagi desapareixent i comenci a experimentar-se la calma.

– Fase de refredament: si la persona s’ha vist reconeguda, validada, entesa i no jutjada en els seus sentiments, es calmarà.

– Fase de solució del problema: en el moment en què la persona torna a l’estat racional serà possible abordar el problema.

Així, poder identificar els sentiments i les emocions propis i aliens i reconèixer en quina fase de la corba de l’hostilitat ens trobam, nosaltres o bé la persona amb qui discutim, ens dóna eines per a afrontar les situacions conflictives d’una manera més controlada, a la vegada que ens permet continuar carregant la nostra motxilla personal d’estratègies i coneixements per a millorar o reforçar la capacitat de gestió emocional i així cuidar les nostres relacions personals i socials, i alhora el nostre benestar emocional.

Apunta’t al butlletí d’Autoestima i Salut Emocional

Rebràs mensualment notícies d'autoestima, emocions, sentiments, habilitats socials i benestar emocional.