Si hi ha un valor, emoció o sentiment que és important per a mi aquest és...