Durant la vida anirem trobant-nos amb persones que ens ensenyaran moltes coses, amb qui compartirem moments...