Reconèixer i gestionar les nostres emocions no és una tasca senzilla. De fet, en altres posts...