Amb un peu posat ja quasi en el final de curs començam l’època d’entrega de treballs...