Aquest manual pretén esser una reflexió sobre algunes millores i estratègies de com aprendre a comunicar-nos...