He elegit dos mites, dels molts sobre l’amor romàntic, que consider que són els més estesos...