La dissociació pot semblar desconcertant, però és una experiència més comuna del que creus. Qualque vegada...