Arran de les darreres desgràcies que van succeint al nostre voltant: accident, incendis, crisi econòmica que...