Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, avui volem dedicar aquest espai a reflexionar sobre aspectes relacionats amb la igualtat entre homes i dones.

 

D’ON SORGEIXEN LES DESIGUALTATS?

Les desigualtats homes-dones es fonamenten en l’existència d’una societat patriarcal, on aspectes com el poder i el control han estat tradicionalment vinculats a la figura masculina i s’han assignat als homes rols de domini i prestigi públic.

Per contra, aquesta estructura patriarcal històricament situava la presència de les dones en l’àmbit privat, on exercien bàsicament el paper de cuidadores de la llar i dels fills i les filles.

És a dir, el paper de les dones quedava “tapat” dins un món governat i dirigit per homes.

 

 

Dia de les Dones

 

EVOLUCIÓ

Els canvis socials es produeixen molt poc a poc, i en els àmbits que tradicionalment ocupaven els homes cada vegada hi ha més presència femenina. És clar que en qüestions d’igualtat s’ha avançat molt en els darrers anys però queden moltes coses per a fer-hi perquè la igualtat encara no s’ha aconseguit totalment.

 

Dia de les Dones 1

 

 

EXEMPLES DE DESIGUALTATS

En situacions quotidianes del nostre dia a dia podem trobar molts exemples de desigualtats. En són exemples la desigualtat salarial, la desigualtat en temps dedicat a la cura de la llar i dels fills i les filles, el llenguatge i les imatges sexistes, la desigualtat en la representació de dones en alts càrrecs polítics, empresarials…

Per altra banda, també existeixen els “micromasclismes”, que engloben gests, imatges, formes de comunicació que de manera subtil perpetuen aquest desequilibri entre homes i dones. Just al vídeo que teniu a continuació en podeu observar alguns exemples.

 

 

 

QUÈ PODEM FER PER A CONTRIBUIR A UNA SOCIETAT MÉS IGUALTÀRIA?

Algunes de les moltes propostes que podem tenir en en compte són:

  • Coeducació: educar des de la infància per la igualtat, no fer diferències de tracte entre nins i nines, promoure l’ús de les juguetes sense atribucions sexistes (no hi ha juguetes de nins i de nines)

 

 

  • No riure les gràcies ni els comentaris amb contingut masclista
  • Intentar promoure l’ús del llenguatge no sexista i utilitzar paraules neutres quan ens referim a col·lectius. Per exemple: no dir “la dona de la neteja” i dir “el personal de neteja”
  • No atribuir diferents sentiments, capacitats, gusts, activitats… a homes i dones, ja que tots som únics i irrepetibles i feim unes coses o d’altres en funció de les nostres preferències independentment del nostre sexe
  • No deixar-nos influir pels estereotips i models de gènere que ens intenten vendre des dels mitjans de comunicació (publicitat, programes de televisió, pel·lícules, sèries…)
  • Homes i dones sentir-nos amb igualtat de llibertat i capacitat de presa de decisions

 


 

En resum, el més important és que cada persona se senti a gust amb si mateixa, que faci les coses que li agradin, que li apassionin indepentdentment de si és home o dona, o de si es suposa que per aquest fet hauria de comportar-se d’una manera o una altra.

 

Dia de les Dones 3

 

El respecte, la tolerància i la igualtat són alguns dels valors que fonamenten la nostra llibertat i, per tant, n’hem de tenir cura.

Apunta’t al butlletí d’Autoestima i Salut Emocional

Rebràs mensualment notícies d'autoestima, emocions, sentiments, habilitats socials i benestar emocional.