Actualment, i encara que hi hagi més dones universitàries que homes, tal i com es desprèn de les dades que han recollit diversos estudis i estadístiques, tan sols devers un 9% de les universitàries espanyoles es matriculen en una carrera tècnica.

 

Només els estudis d’Arquitectura compten amb el mateix nombre de matriculats homes i dones i, en el cas de les enginyeries, només el 25% són dones, davant el 75% d’homes.

 

 

Així, trobam que el major gruix d’universitàries al nostre país tria carreres socials i d’humanitats (55%), i vinculades a la salut (36%).

 

Darrere aquesta realitat s’amaguen algunes explicacions:

 

  • La falta de referents de dones a la ciència. Ja des dels nostres primers anys d’escola se’ns explica la història amb una mirada masculinitzada, en què els descobriments i les aportacions a la ciència de les dones queden invisibilitzats.

 

 

  • Els estereotips de gènere i les creences irracionals i no fonamentades, que perpetuen la idea equivocada que dones i homes tenen diferents capacitats intel·lectuals o que hi ha feines típicament masculines o femenines.

 

 

  •  L’educació diferenciada de nins i nines recolzada pels estereotips de gènere que, encara avui en dia de forma molt subtil, transmeten el missatge erroni que de forma natural les dones són més servicials que els homes. Així, el fet que les al·lotes i nines es dediquin a estudiar carreres més socials i d’ajuda pot estar molt influenciat per aquest factor.

 

 

Sigui com sigui, és clar que encara queden molts àmbits en què trobam que l’empremta de la desigualtat es fa present: la poca visibilitat de les dones a espais públics, la poca representació femenina en alts càrrecs, a la política i a la ciència, la divisió sexual del treball, el “sostre de vidre”, les desigualtats salarials…

 

El jovent serà el motor de creixement econòmic del futur. És important tenir persones ben formades i amb capacitat d’impulsar canvis. És important que nines, nins, al·lotes i al·lots puguin desenvolupar els seus potencials; per això cal seguir promovent una educació igualitària des de la infància i anar fent-nos conscients de la necessitat de seguir eradicant aquells símptomes que perpetuïn les desigualtats de gènere.

 

ARVE Error:
ARVE Error: Invalid URL in url
Invalid URL in url
src mismatch
provider:    youtube
url:

src: https://www.youtube-nocookie.com/embed/me8i1Dkpd7A?start=1&feature=oembed
src mod: https://www.youtube-nocookie.com/embed/me8i1Dkpd7A?start=1
src gen: https://www.youtube-nocookie.com/embed/me8i1Dkpd7A

 

Així, cal que unim esforços i entenguem que aconseguir la igualtat de gènere real és cosa de tota la societat.

 

 

 

Apunta’t al butlletí d’Autoestima i Salut Emocional

Rebràs mensualment notícies d'autoestima, emocions, sentiments, habilitats socials i benestar emocional.