La indústria de la pornografia mou molts de milions de doblers arreu del món. El mercat creat al voltant del sexe i l’erotisme és d’interès general, cada vegada més accessible i a l’abast de tothom, fins i tot en edats en què no és aconsellable.

El món digital ha facilitat l’accés quasi lliure a un món sexualitzat ple de models poc ajustats a la realitat que condicionen la sexualitat de les persones, sobretot de les més joves.

Els darrers estudis revelen que als 8 anys ja hi ha nins i nines que han visualitzat material en línia amb alt contingut eròtic. Òbviament, aquestes dades són preocupants.

Què hi ha darrere tot això?

L’altra cara de la pornografia és el negoci del tràfic i l’explotació sexual de dones i menors.

No és cap secret que la indústria del sexe és un dels negocis més rendibles del món, comparable amb la indústria armamentista o el tràfic de drogues. La prostitució i la pornografia es converteixen en una de les principals portes d’accés per al tràfic i l’explotació de dones i infants, i es converteix en una forma de violència i abús contra les dones i els infants.

A més d’aquesta estreta relació amb diverses formes de violència i abús, la pornografia ajuda a la seva difusió i a la normalització entre enormes sectors de la població. La indústria transmet als homes que les dones i les nines són objectes sexuals que poden usar per a satisfer el seu desig i la seva necessitat de dominació.

I quines són les conseqüències de tot això?

– Per una banda, s’alimenta un tipus de negoci, com és la pornografia, que és molt rendible, i que s’ha convertit en un motor econòmic molt potent a nivell mundial; no ens enganyem: si existeix és perquè es consumeix. Per a mantenir aquesta activitat, però, també n’augmenten d’altres d’il·lícites i cruels, com el tràfic de persones i la prostitució.

– Per l’altra, la mercantilització i el comerç del sexe han generat un escenari d’hipersexualització on perden sentit valors essencials com el respecte, la igualtat, la comunicació i les emocions vinculades a les relacions personals, entre d’altres.

Per què és negatiu el porno?

Alguns dels motius són aquests:

– La cosificació de les dones, les quals són tractades com a instruments per a la consecució de plaer masculí.

– La falta de referents de diversitats corporals: els cossos que es mostren són de perfils estètics molt concrets, amb mides de pits, penis i genitals que poc o gens tenen a veure amb la realitat.

– La dominació de l’home i la submissió de les dones en les relacions sexuals.

– La normalització de la violència sexual.

– La manca de mesures de protecció envers les ITS.

– La sexualitat es redueix als genitals.

– La inexistència de dificultats en les relacions sexuals i la generació d’expectatives poc realistes quant a la interacció sexual.

Formes poc diverses d’expressar el gaudi sexual (únicament gemecs i crits).

El porno no és real!

Recorda que els actors i les actrius porno estan interpretant un paper, que a les pel·lícules hi ha edició d’imatges, muntatges, efectes especials… És a dir, que si mires alguna pel·lícula porno, alerta a creure’t que és vera tot allò que hi veus, ja que és probable que no tingui res a veure amb les relacions íntimes i/o sexuals de la vida real.

En conclusió…

La indústria del porno és la representació de les forces de poder entre gèneres i conté un llenguatge visual que normalitza la violència i la submissió de les dones.

Tenint en compte el sistema social present, juntament amb el model econòmic consumista actual, pensar que el porno deixarà d’existir o que simplement, per art de màgia, les persones el deixaran de consumir són idees impossibles de sostenir.

Així que, davant d’aquesta realitat, l’única solució passa per promoure una educació sexual integral, global, inclusiva i que respecti les diversitats en totes les seves vessants, per a aconseguir alguns objectius com:

Construir una societat respectuosa amb la pluralitat de formes de sentir, d’estimar, d’entendre la sexualitat i el món des de diferents punts de vista (les possibilitats són infinites!).

Desmuntar mites relacionats amb falses creences sobre el sexe, la sexualitat, la pornografia i la prostitució.

Fomentar l’adquisició d’habilitats personals que ens permetin entendre les nostres pròpies emocions i els sentiments, així com els de les altres persones.

Reforçar l’autoestima, la capacitat crítica i la presa de decisions per a promoure que cada persona pugui triar des de la llibertat com viure la seva vida i com expressar, experimentar i sentir la seva sexualitat.

Apunta’t al butlletí d’Autoestima i Salut Emocional

Rebràs mensualment notícies d'autoestima, emocions, sentiments, habilitats socials i benestar emocional.