Com és una persona Peter Pan? Amb el temps, concretament al final de l’adolescència, cada persona...