A l’era digital, estem constantment connectats i exposats a diverses activitats en línia. Tot i que...