Aquest guió és exclusiu per a les persones que sí pensen que poden modificar aspectes de...