En alguna ocasió hem escoltat el comentari que el problema d’una determinada persona és que té...