El tema d’avui és una reflexió sobre el cost que suposa ser diferents als altres respecte...